Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie
ul. Szkolna 14

Telefon/Fax: 15 813 00 30

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO * DZIECKA

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”

ul. Szkolna 14, 28 – 200 Staszów

Tel. 15 813 00 30


ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO * DZIECKA

Imię i nazwisko dziecka

Data i miejsce urodzenia

PESEL dziecka

Adres zamieszkania dziecka

Telefon kontaktowy z rodzicami/prawnymi opiekunami*

Wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna* w zajęciach w Placówce Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica „Jutrzenka” dotyczących:

  • rozwijania zdolności plastycznych, manualnych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, czytelniczych;
  • promocji zdrowia;
  • pomocy w nauce - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • zagadnień pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci;
  • profilaktyki i socjoterapii;
  • aktywności ruchowej i umysłowej - świetlicowe zajęcia rekreacyjno - sportowe, gry i zabawy ruchowe (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, itp.), gry planszowe, gry i zabawy edukacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, udział w imprezach okolicznościowych, wycieczki krajoznawcze itp. z uwzględnieniem warunków pogodowych;
  • korzystania z komputera i dostępu do internetu;
  • dbania o porządek i mienie placówki, a także jej promocję - zmiana dekoracji, gazetki tematyczne, prace porządkowe.

Zajęcia w Świetlicy odbywają się od Poniedziałku do Piątku, są nieodpłatne i dostosowane do potrzeb Uczestników. W czasie wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od zajęć szkolnych godziny otwarcia świetlic mogą ulec zmianie – informacje dostępne u Wychowawcy lub w biurze Placówki, ul. Szkolna 14, Staszów.

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka”

ul. Szkolna 14, 28 – 200 Staszów

Tel. 15 813 00 30


Jednocześnie potwierdzam, iż znany mi jest Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennegow Staszowie – Świetlica „Jutrzenka.

Seria i nr dowodu osobistego rodzica/prawnego opiekuna*

16-06-2020, maciej_brzeszczynski
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.