Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie
ul. Szkolna 14

Telefon/Fax: 15 813 00 30

W rodzinie siła

Projekt pn. „W rodzinie siła! nr RPSW.09.02.01-26-0071/20 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem główny projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny dla 100 rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (w tym 100 dzieci i 100 rodziców) poprzez realizację wsparcia dla ww. rodzin według ich indywidualnych potrzeb.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby fizyczne uczące się/pracujące/zamieszkujące w myśl Kodeksu Cywilnego gminę Staszów w woj. świętokrzyskim, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w myśl definicji wskazanej w § 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, korzystające ze wsparcia Świetlicy „JUTRZENKA” (z PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE) lub jednej z jej 10 filii (filii Staszów ul. Szkolna/ Staszów ul. Jana Pawła/ Wólka Żabna/ Wola Osowa/ Kurozwęki/ Niemścice/ Sielec/ Dobra/ Czajków/ Wiązownica Kolonia) i które nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

1. 100 rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

2. 100 dzieci z ww. rodzin

3. 100 rodziców z ww. rodzin.

W przypadku osób/rodzin otrzymujące wsparcie z PO PŻ osoby te/rodziny mogą wziąć udział w projekcie jedynie jeśli zakres wsparcia otrzymanego w niniejszym projekcie przez te osoby/rodziny nie będzie powielał wsparcia, które dana osoba/rodzina otrzymała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.

Wsparcie w ramach projektu:

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci, w tym: grupowe zajęcia z eksperymentów, grupowe zajęcia z programowania, indywidualne zajęcia z j. angielskiego i grupowe zajęcia z zakresu kształcenia tzw. metodą harcerską.

2. Grupowe zajęcia z zakresu sprawności fizycznej dla dzieci

3. Zajęcia indywidualne z Psychologiem i Socjoterapeutą dla dzieci

4. Wyjazdy dla dzieci na wydarzenia o charakterze kulturalnym- do: Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Muzeum Wsi Kieleckiej (Parku Etnograficznego w Tokarni), teatru w Kieleckim Centrum Kultury i do filharmonii w Kielcach

5. Szkolenia „Akademia rodzica” (z kompetencji rodzicielskich) dla rodziców

6. Indywidualne treningi umiejętności ekonomicznych dla rodziców

7. Spotkania w „Kąciku współpracy” i indywidualne spotkania dla rodzin z zakresu budowania zaufania do placówki, rozwiązywania problemów rodzin i rodziców

8. Spotkania rodzinne w formie m.in. pikników rodzinnych, festynów.

Planowane główne efekty projektu:

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 114 miejsc

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 200 osób

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 200 osób

Informacje dodatkowe:

- Termin realizacji projektu: 01.07.2021-31.10.2022

- Wartość projektu: 1 007 910,00 PLN, w tym wartość dofinansowania UE: 856 723,50 PLN

- Lider projektu: GMINA STASZÓW/PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE - ŚWIETLICA JUTRZENKA, ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów
- Partner: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2,
62-064 Plewiska

- Biuro Projektu- PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO W STASZOWIE - ŚWIETLICA JUTRZENKA,

ul. Szkolna 14, 28-200 Staszów, tel.: 15 813 00 30

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 19.07.2021 r.

Załączniki do pobrania:


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "W rodzinie siła!"

Formularz zgłoszeniowy rodziny do projektu "W rodzinia siła!"

22-11-2021, admin
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.