Placówka Wsparcia Dziennego
Świetlica "Jutrzenka" w Staszowie
ul. Szkolna 14

Telefon/Fax: 15 813 00 30

Historia placówki

Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie – Świetlica „Jutrzenka” została powołana w styczniu 2013 roku. W skład Placówki wchodzi 13 filii znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Staszów. Obecnie z oferty korzysta blisko 200 dzieci w wieku 7 – 15 lat. Oferujemy bezpłatny bogaty program zajęć edukacyjnych, sportowych, artystycznych oraz profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Atrakcyjność zajęć gwarantuje wykwalifikowana kadra, która w kreatywny sposób podejmuje działania na rzecz Wychowanków.

Świetlica na stałe współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Staszowskim Ośrodkiem Trzeźwości „Strumyk”, Komendą Powiatową Policji w Staszowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Szkołami oraz Sołtysami, Radami Soleckimi, Radami Osiedla, Pedagogami, Radnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Zadaniem statutowym placówki jest również realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Naszym największym atutem jest to, że jesteśmy do dyspozycji Rodziców i Wychowanków pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Wspieramy rodziców w procesie wychowania, pomagamy w nauce, rozwijamy zainteresowania i w atrakcyjny sposób organizujemy czas wolny.

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”.

Janusz Korczak

23-08-2018, Aleksandra Lipiec
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.